Jeg finder det meget vigtigt at man får veluddannede lærere og pædagoger, der kan tage vare på vores børn – det er jo faktisk dem der nærmest opdrager og udvikler dem, mens forældrene har travlt med at gå på arbejde og tjene penge. Vi får flere og flere børn der har brug for ekstra hjælp til deres udvikling, og det er ikke altid at lærer og pædagogerne er uddannet godt nok til at kunne hjælpe disse børn. Forældrene giver så udtryk for at deres barn ikke trives i for eksempel skolen eller børnehaven, selvom personalet virkelig gør alt det de kan. Jeg har selv været tilskuer til hvordan det foregår i både børnehave og skole, og med min uddannelse, kunne jeg godt ønske, at der var flere lærere og pædagoger til hvert barn.

Troværdig og tillidsfulde voksne

Ja, det er det der skal til, jeg har hørt fra mange børn der mistrives, at de voksne ikke hører hvad de siger, eller at der ikke er hjælp at hente, når jeg ikke forstår opgaven. Når jeg hører dette, tænker jeg jo at der mangler et nærværende, troværdigt og tillidsfulde voksne omkring barnet. børns trivsel og udvikling, afhænger i den grad af, hvem der er omkring barnet, og om barnet føler sig set, hørt og anerkendt som den person som de er på godt og ondt. Desværre oplever jeg at der ikke er tid nok, for jeg hører også, at lærerne og pædagogerne gør hvad de kan, men at de ikke har timer nok.

Write A Comment