Når man vælger en løsning til at adressere et problem eller en udfordring, så leder man efter en løsning, der ikke har utilsigtede konsekvenser. Det er man blevet klogere på. Designere og arkitekter arbejder benhårdt på at finde designmæssige løsninger, der ikke modarbejder naturen. Hvis man fx gerne vil bygge en bro, så tager man højde for de dyr og planter, der hører til det sted, hvor broen skal stå.

Det har stor betydning, for når man tager naturen med i ligningen, så er det nemmere for planter og dyr at trives, også selvom mennesker har modificeret deres naturlige miljø.

Det siger sig selv, at når man samarbejder med naturen, så er der en større chance for, at den løsning, man finder frem til, også vil dække de behov, der både mennesker og dyr har. Det er ikke uden grund, at flere organisationer og videnskabsfolk bruger mange ressourcer på at hjælpe offentligheden til at forstår det.

Comments are closed.